تور ارکستر سمفونیک تهران - شیراز/ سمفونی مقاومت

 سرپرست گروه: مجید انتظامیکنسرت موسیقی ارکستر سمفونیک تهران به سرپرستی مجید انتظامی در تاریخ ۸

 و
۹ مهر ماه، واقع در باغ عفیف آباد شیراز، ساعت ۱۹ اجرا خواهد شد. علاقمندان

برای تهیه بلیت می توانند به سایت 
sigozar مراجعه کنند و یا با شرکت رایساز

7-88727046
تماس حاصل فرمایند.