برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب ممنوعیت تک خوانی زن با اجرای تیتراژ پایانی سریال مختارنامه برداشته شد.این تک خوانی در حالی برداشته شده است که در تیتراژ اولیه سریال هم یک زن تک خوانی کرده بود که با پافشاری مسوولان صداوسیما یک مرد این تک خوانی را با تک مضراب هایی از تک خوانی یک زن اجرا کرد.این گزارش می افزاید: در عین حال مسوولان صدا و سیما اجرای تک خوانی زن را در انتهای سریال مختارنامه پذیرفته و جمعه شب پس از 32 سال نمایش داده شد.


منبع :  www.asriran.com