ثبت نام الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان تهران در صورتی در تاریخ 17 شهریور ماه سال جاری آغاز گردید که علاوه بر انتخاب واحد الکترونیکی همانند سایر دانشگاههای مطرح ایران، دریافت مدارک اولیه و اطلاعات دانشجویان جدید الورود آن نیز به صورت کاملأ اینترنتی صورت گرفت و شایان ذکر می باشد که این سیستم توسط شرکت رایساز پیاده سازی گردیده است.