سبک موسیقی یا گونهٔ موسیقی یک مقوله یا نام است که برای توصیف صفات

یک گروه از آهنگ‌ها که با هم عناصر مشترکی نشان می‌دهند بکار می‌رود. برخی

سبک‌ها مثلآ موسیقی ایرانی، هندی، غربی و جز اینها تعریفی جغرافیایی دارند و

برخی دیگر مثلآ موسیقی باروک و سنتی تعریفی مربوط به زمان و دوره دارند.

برخی از سبک‌های اصلی موسیقی عبارت‌اند از:

موسیقی کلاسیک

موسیقی امپرسیونیسم

موسیقی رمانتیک

موسیقی باروک

موسیقی مینیمال

موسیقی اصیل

موسیقی پاپ

جاز

سوینگ

رگتایم

بلوز

موسیقی راک


موسقی پانک

موسیقی متال

موسیقی کانتری

موسیقی الکترونیک

موسیقی الکترونیک رقصی

الکترونیکا

موسیقی نغمه‌ای

رگه، داب و سبکهای وابسته

موسیقی پانک

هیپ‌هاپ / رپ