احتمالاً قدیمی‌ترین وسیله تولید موسیقی صدای انسانی است. بعد از آن شاید

 انواع سازهای کوبه‌ای و پس از آن سازهای بادی قدمت بیشتری دارند. یک قطعه

 استخوان سوراخ شده مربوط به دوره انسان نئاندرتال را قدیمی‌ترین ساز بادی کشف

‌شده می‌دانند.


 در خصوص اولین ساز موسیقی یک افسانه ی بسیار قدیمی و تخیلی وجود دارد

 بر اساس یک داستان کهن یونانی ، اولین وسیله ی موسیقی که همان نی لبک است ،

 توسط رب النوع جنگل «pan» اختراع شد . یک روز او در ساحل رود خانه و در میان

نیزار ها ، آهی از ته دل کشید و متوجه شد که عبور صدا از میان نی ها باعث تولید ناله

 ای حزن انگیز می شود. او تعدادی نی به اندازه های مختلف برید و آن ها را با رشته ای

 از نخ در کنار هم بست، به این ترتیب اولین آلت موسیقی ابداع شد. افسانه ی یاد شده با

 الهام از نیزارها ، در هر حال بیانگر چگونگی پیدایش تفکر ساخت ابزار و ادوات مختلف

موسیقی توسط انسان است . یکی دیگر از ادوات اولیه ی موسیقی ، طبل (به شکل های

گوناگون)است. بعد ها انسان به اختراع سازهای بادی از شاخ حیوانات پرداخت.