رضا سقایی، خواننده موسیقی لری و قطعات ماندگاری چون "دایه دایه وقت جنگه"صبح یکشنبه بر اثر نارسایی تنفسی در تهران درگذشت. رضا سقایی ،خواننده پیشکسوت موسیقی لری که سالها از بیماری رنج می برد از ده روز پیش به علت سکته مغزی در بیمارستان ساسان تهران بستری شده بود.

 شرکت رایساز درگذشت رضا سقایی را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می گوید.