دوئت ویلن و گیتار به رهبری مازیار ظهیرالدینی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مرداد ماه

 در سالن رودکی، ساعت
۲۱ اجرا خواهد شد. علاقمندان می توانند جهت تهیه

 بلیت از روز
۳۰ تیر ماه به سایت سی گذر (sigozar) مراجعه نمایند.