کنسرت ارکستر آکادمیک تهران به رهبری امین سالمی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مرداد ماه

 در تالار وحدت، ساعت
۲۱ اجرا خواهد شد.
علاقمندان می توانند جهت تهیه بلیت

 از روز
۳۰ تیر ماه به سایت سی گذر
مراجعه نمایند.

قطعات:

قسمت اول:

...نیایش سودای عشق شکوه وطن رنگ جاودان سرمست هیچ مگو

 سرای امید
 

قسمت دوم:

سلام -  سفر کرده جلوه رخسار بی وفا مرغ سحر پاییز ( ملودی آذری (

-
تصنیف دام عشق ( براساس قطعه آذری آیریلیق(


اعضای گروه:

۱ - خواننده:حمید خزاعی ۲- کنسرت مایستر:بابک شهرکی

این ارکستر با بیش از
۱۰۰ نفر نوازنده جوان به عنوان بزرگترین ارکستر

خصوصی ایران در قالب موسیقی ملی ایرانی به اجرای برنامه خواهد پرداخت
.