هم‌زمان با روز بزرگداشت حافظ به همت شهرکتاب مرکزی و با همکاری
 دانشگاه حافظ شیراز و موسسه‌ی دانشنامه‌ی فارس، همایش «موسیقی
شعر حافظ» در مهر ماه ۱۳۸۹
در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.
صاحب‌نظران و پژوهشگران تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند
 چکیده مقالات خود را در مقولات یاد شده به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع
 در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌
سوم و یا به نشانی الکترونیکی
bookcity84 @ googlemail.com
 
ارسال کنند.