حضور استاد شجریان در شب پایانی کنسرت سیمرغ گرمی خاصی به فضای کنسرت داده بود ، تشریف فرمایی ایشان با استقبال گرم حاضران در کنسرت همراه بود. در ضمن در کنسرت شب گذشته چهره های آشنایی همچون آقای مجید درخشانی، خانم ها نیکی کریمی و گلاب آدینه حضور داشتند.