پیکر استاد محمد نوری ساعت 9:30 از مقابل تالار وحدت تشییع شد ،

همچنین مراسم یادبود آن مرحوم چهارشنبه 1389/05/13 ساعت 14:00\

الی 15:30 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می گردد .